Hlavní činnost


Firma GEOCENTRUM Libor Dušil se zabývá především geodetickou činností v regionu Jižních Čech a blízkých přilehlých oblastí. Sídlíme na třech místech Jihočeského kraje. Máme zkušenosti s řešením různých záležitostí oblastí Katastru Nemovitostí, převodu vlastnických práv, vyhotovení kupních smluv a vkladů nemovtostí do KN. Dále máme zkušenosti z provádění různých staveb jako jsou stavby pro bydlení a rekreaci, průmyslové stavby, liniové stavby aj.

 Nábízíme služby:

 • Geometrické plány
  Jedná se především o zaměřování staveb (RD, garáže, přístavby, hospodářské stavby, kolny, atd.), oddělování parcel, věcná břemena. 
 • Vytyčování hranic
  Jedná se především o vytyčování vlastnických hranic u parcel.
 • Podklady pro projektování
  Polohopisné a výškopisné zaměření terénu.
 • Zaměřování skutečného stavu
  Jedná se o zaměřování inženýrských sítí, podrobná mapa, atd.
 • Poradenská činnost v KN - ZDARMA