Ceník geodetických prací

.

Geometrický plán

Zaměření

Cena bez DPH

Poznámka

Zaměření budovy od 3500 Kč dle typu mapy 

Oddělení pozemku

Cena bez DPH

Poznámka

Rozdělení pozemku do 100m (1MJ)  5000Kč cena za 1MJ
Každá další MJ 3500Kč.
Věcné břemeno do 100m (1MJ)  3500Kč cena za 1MJ
Každá další MJ 1500Kč.    

.

Vytyčování hranic

Vytyčení

Cena bez DPH

Poznámka

Hranic pozemku do 100m (1MJ) 4500 - 5500Kč dle typu mapy
Každá další MJ 3500Kč.
Vytyčení stavby  3500Kč  rodinný dům 
Průmyslový objekt - podrobný bod 250Kč   
Lesní pozemky dle dohody s objednavatelem.

Podklady pro projekty

Cena bez DHP

Poznámka

Intravilán do 1ha 6000Kč   
Nad 1ha se zaokrouhluje na desetinu ha.
Extravilán do 1ha 2500 - 5000Kč   
Nad 1ha se zaokrouhluje na desetinu ha. 

.

Stabilizace

Vybavení

Cena bez DPH

Poznámka

Plastový mezník 180Kč  

Ostatní neuvedené práce se oceňují individuálně při jednání s odběratelem.